Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»

Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»

Notanterahina ny 23,24 Martsa 2017 lasa teo ny atrikasa voalohany ho an’ny  tetikasa «observatoire ». Izany dia niompana indrindra tamin’ny resaka fananan-tany eto Madagasikara.


Nanokatra ny fotoana tamin’ny fomba ofisialy ny filohan’ny filan-kevi-pitantanan’ny BIMTT Rp RAZAFINANDRAINA Cyprien s.j. Nitarika ny atrikasa ny Sekiretera Jeneralin’ny BIMTT  RAJOELISOLO Kotondrajaona. Nampahafantarina tsara teto fa rehefa miresaka fananan-tany dia tafiditra ao anatin’izay ny ranomasina, sy ny ambonin’ny tany ary ny harena voajanahary ao anatiny.
Navohitra nandritra ny atrikasa ny vinan’ny BIMTT hoe « Mianatra miara-mianatra ». Eo ihany koa ny tokony hifotorana anehoana ny fanatevenana ny fifandraisana ivelany sy anatiny. Tsy misy mahavita tena manko ny tsirairay.  Fa ilaina ny mifandray amin’ny hafa. Toy ny fanjakana, ny tantsaha, ny toeram-pikarohana maro samihafa. Toy izany koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-mampita hiantoka ny fiaraha-miasa.
Ny fanehoana asa iaraha-misalahy sy mandamina miorina amin’ny fanamafisana firaisan-kina no ambara hoe:«fil rouge». Anisan’ny  voan-kevitra omen’ny BIMTT lanja eo amin’ny fanatanterahina ny asa izay hatao io fomba fijery io. Soritana fa tady mampifamatotra ny mpikambana amin’ny BIMTT io lafin-kevitra io. Izany hoe: manamafy ny fiaraha-mientana ary mifototra amin’ny fanamafisana ny tsirin-kevitra sy ny famokarana zava-baovao iompanan’ny lahasa atao. Mitaky ainga tsara sy finiavana avy any amin’ny tsirairay izany. Ny fototra iaingana avy amin’izany dia fanandratana ny soatoavina, izay tsy azo tsinontsinoavina. Satria miantoka ny fitsipi-piarahamonina sahaza eo amin’ny mpiara-belona.
Mikendry ny fanatevenana ny fahaiza-manaon’ny BIMTT ity tetikasa ity ka hipaka eny amin’ny tantsaha. Omena lanja ao anatin’izao tetikasa izao ny fiandrianan’ny tantsaha eo amin’ny fampandrosoana. Hapetraka mazava tsara ny laharam-pahamehana ho an’ny tsantsaha.

Tanjona
Ny tanjona manonkana dia ny hanome sy hiaro ny zo fototra ho an’ny rehetra. Nosafidiana manonkana ny mpandray anjara tamin’ity atrikasa ity, hifandraika amin’ny tontolon’ny fananan-tany ny lahasa tanterahiny. Koa napetraka mazava tsara eto fa ny asan’ny mpikambana eo amin’ny BIMTT  dia manamafy ny fahaiza-manaon’ny tantsaha. Koa ny zava-misy rehetra any amin’ny tantsaha no anaovana ny hetsika fiarovana na «plaidoyer».
Ao anatin’ny telo taona farafahakeliny, 15 amin’ny mpikambana eo amin’ny BIMTT dia handray anjara amin’ity «Observatoire» ity. Ary anisan’ny goavana amin’ny asa hatao amin’izany  ny fanomezan’ ny mpikambana ny fampahalalam-baovao maro samihafa hanatevenana  ny angon-kevitra hanamorana ny asa.

Ilaina ny serasera matanjaka
Anisan’ny hitana anjara toerana lehibe ho an’ity tetikasa ity ny fanomezan-danja ny serasera. Omena toerana lehibe mantsy ny fampahalalam-baovao sy ny misy maro isan-tsokajiny. Ny akoram-baovao azo manko no hanaovana ny fandrafetana ny tahirin-kevitra sitratejika ho firosoana amin’ny hetsika fiarovana.  Koa ho entanina sahady ny mpikambana rehetra eo anivon’ ny BIMTT hilona sy hijery akaiky ny tontolon’ ny fananan-tany. Ary homena fiofanana mahakasika ny  serasera ny mpikambana ho entina hanangona ny angon-kevitra na tahiry toro. Tsy vitan’izany ihany fa tokony ho hamafisina hatrany ny fahaiza-manaon’ny tsantsaha mba hahafahany miara-miasa amin’ ny tekinisianina.

Fitaovan-tserasera ho enti-miasa
Anisan’ny  olana hatrehana ny tsy fahafantarana ny fitaovan-tserasera sahaza entina  hampiasaina. Anisan’ny fitaovan-tserasera nosafidiana hampiasaina ny  rafitra momba ny fampahalalam-baovao eo amin’ny lafiny jeografia na SIG izay efa fikirakiran’ny  BIMTT. Nifantohana io fitaovaa io satria mifandraika amin’ny fananan-tany. Azo ampidirina ao anaty sarin-tany avokoa manko ny tokony ho fantatra rehetra mahakasika ny tany. Hampiasaina hatrany ny gazetim-pifandraisana toy ny Tantely entina hifanakalozam-baovao. Hisy sy fampiasana ny laharana finday fampiasa amina orinasa hahafahan’ny rehetra mifandray na«Flotte». Ary ny fanatanterahina ny fihainoana ny hetahetan’ny vahoaka ka hatrehin’ny olom-panjakana eo an-toerana na «audience foreign». Izany hoe maka tranom-pokonolona entina mitafa sy midinika ary mandray ny fitarainana sy ny tolo-kevitra avy amin’ ny mponina. Tokony hifotorana manonkana ny fifehezana ny hetsika fiarovana mba hahafahana miady hevitra.

Fifampizarana nataon’ny mpikambana
Nisy ny fifampizarana mahasahana trangan-javatra manodidina ny fananan-tany  eo anivon’ny mpikambana. Anisan’ny mpiantsehatra amin’ izany ny Projet Vahatra, ny CDD Diego, ny St Benoit Fenoarivo Atsinanana ary ny TAFIMA.

Nbj