Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY

EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY

Iaraha-mahalala ankehitriny fa tena loza mitatao amin’ny firenena rehetra maneran-tany ny tsy fanjarian-tsakafo. Eny na dia ny firenena heverin-tsika fa matanjaka ara-toekarena aza dia manana olana amin’izany. Saingy ny endrika isehoany  no mety ho samy hafa isaky ny firenena na kaontinanta.
Raha ny aty amin’ ny firenena afrikana  manodidina ny « Grands lacs » no asian-teny dia misedra olana amin’ny famokarana ny foto-tsakafo noho ny aretina mandringana ny fambolena izay miantoka ny fivelomany. Anisan’izany ny«La Striurebrune» mpahazo ny mangahazo sy ny « Maladie de Panama » mpahazo ny akondro. Izany dia mampihena ny vokatra miakatra, hany ka tsy maharaka ny filan’ ny mponina intsony. Nitsiry araka izany ny hevitra fa hanao ny fambolem-bary an-tanimbary  hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo.
Manoloana izany dia tekinisianina miisa 7 nahitana manampahaizana momba ny fambolena , mpampiely ny haitaom-pambolena ary solontenan’ ny tantsaha avy amin’ ny firenena manodidina. Toy ny  « Grands lacs » nahitana ny avy  any  Burundi,  Congo, Rwanda no tonga niofana mahakasika ny voly vary maroanakana SRI sy ny agro-ekolojia tao amin’ ny Caritas DiosezyAntsirabe. Izany dia natao ny 12 Oktobra ka hatramin’ ny 22 Oktobra 2016  lasa teo. Ny dingana rehetra mahakasika ny fambolem-bary SRI dia narahina avokoa hatramin’ ny pitsopitsony ara-tsiantifika,  ny fanomanana ny masomboly ka hatramin’ ny fiavana voalohany tamin’ ny tànana. Eo ihany koa  ny fampiasana sarikilezy. Nomen-danja manokana ny fampiharana teny an-tsaha. Natao izany isaky ny dingana amin’ ny fampiharana ny tekinika  SRI, mba hahatonga ny mpiofana hahafehy tsara ny fampiharana rehefa tonga any  aminy. Ny mahakasika  ny agro-ekolojia kosa dia fitsidihana saha modely iray tany Ivory Ankazomiriotra no natao ankoatry ny fiofanana  teorika. Nampiofana tamin’izany ny tekinisianina tao amin’ny Caritas Antsirabe. Koa ny fanamboarana ny komposta 7 andro sy ny ady gasy no notanterahina. Nahafa-po ny fifampiofanana satria hita taratra ny fahavononan’ ireo mpandray anjara. Indrindra ny fampiharana natao teny an-tsaha.
Ankehitriny dia tsy mbola niakatra ny vokatra araka ny fifampizarana nataon’ny tekinisianina vahiny nanatrika ny fiofanana. Saingy efa  azo tarafina sahady fa ho tsara ny vokatra ho azo noho ny toetr’ andro mifanaraka tsara amin’ ny voly vary SRI. Ho zaraina amin-tsika eto ihany ny vokatry ny fampiharana natao isaky ny firenena tsirairay.
Tompon’antoka tamin’ny fanatanterahana ity fiofanana ity ny Entraide et Fraternité. Izy io dia ONG iray manana ny foibeny any Belzika. Manana fandaharan’ asa eo amin’ny fampiroboroboana ny tantsaha madinika sy ny fiandrianana ara-tsakafo, ary miara-miasa amin’ ny Caritas Diosezy Antsirabe.

Andry RAHERIMANDIMBY