Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy

Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy

Vonona ny tantsaha sy ny mpikatroka tsara sitra-po hianatra ny pitsopitsony momba ny fananan-tany.
Miisa 20 ny toerana voakasika hanaovana izany amin’izao fanombohana izao. Miparitaka eo anivon’ny faritra roa: SAVA sy ny tapany avaratry ny diosezin’ Antsiranana. Ka mandritra ny 3 taona no hamitàna an’izany.
Nanomboka ny taon-dasa ny fampiofanana momba ny fananan-tany natao teo anivon’ny Diôsezin’ Antsiranana. Ka ny tantsaha no olon-kendrena tamin’izany mba hahazoany fari- pahalalàna fototra momba tontolon’ny fananan-tany. Niainga avy tamin’ ny fampianaran’ ny Baiboly, Coran sy ny foto- pisainana malagasy momba ny fananan-tany sy ny lalàna misy ary iainana ankehitriny ny fampiofanana. Natao izany rehetra izany mba hahafantaran’ ny olona ny hasina sy ny toerana misy ny tany eo anivon’ ny fiarahamonina.

Tsy natao ho an’ny Malagasy ny lalàna momba ny fananan-tany
Tsapa àry fa taorian’ny resadresaka mikasika ny tantara sy ny fivoaran’ny lalàna momba ny fananan-tany dia nomarihina fa natao hitsinjovana ny tombontsoan’ ny mpanjanaka izany araka ny nametrahan’ingahy Hyppolite Laroche azy. Ity farany dia «Résident général» tany amin’ ny taona 1896 izay nisian’ ny lalàna voalohany mahasahana ny fananan-tany teto Madagasikara. Tsy nomena toerana tao anatin’ izany ny foto- pisainana malagasy sy ny fomba amam- panao. Tsy vitan’ izany, fa sarotra sy mandalo dingana maro ny fikarakaràna momba ny kara-tany. Manginy fotsiny ny vola sy ny fikarakarana ny taratasy araka ny fanamarihana nomen’ ny mpiofana. Araka izany, maro ny trangan’ olana: fakàna, fibodoana ny tanin’olona an-keriny ary  ny fifamonoana eo anivon’ny mpianakavy sy mpiray monina. Tranga efa mateti- piseho tany amin’ ny faritra SAVA izany.  Ka misy fiantraikany ratsy eo anivon’ ny fiarahamonina sy ny seha- pamokarana.
Tafatsangana ny mpampiofana momba ny fananan-tany na “Instructeurs fonciers” eo anivon’ ny fokontany voakasiky ny asa.
Naneho fahavononana ny olona voafidy teo anivon’ ny fokontany, izay efa nisitraka ny fiofanana. Ka hampita izany eo anivon’ ny fiarahamonina. Ary hanao izay hahatomombana ny tanin’izy ireo eo anivon’ ny fanjakàna. Ahitana Kristianina, mpino silamo, tsy mpino ary olon-tsotra ny sokajin’ olona voakasiky ny olana mahakasika ny fananan-tany ary afaka hanampy ny hafa ihany koa. Satria ny eo an- tanàna ihany no misafidy ny olona hisehatra amin’ izany ka hanampy azy ireo amin’ ny lafin-javatra manahirana. Isan’ireny ny olana  momba ny dingana rehetra arahina hahazoana ny kara-tany.
Nampahafantarina ary noentanina avokoa ireo sehatra rehetra voakasika momba ny fananan-tany ireo. Toy ny Faritra, ny Kaominina, ny Fokontany, ny sampan-draharaha misahana ny fananan-tany sy  ny  fikambanana isan-tsokajiny mitovitovy tanjona sy asa momba ny fananan-tany. Azo raisina  amin’izany: ny BIMTT, ny «Observatoire Foncier», ny SIF, ny PLAE, ny PAGE-GIZ, ny Graîne de Vie,… mba hahafahana manatratra ny tanjona sy mampifandray ny ezaka rehetra hatao.
Soritana fa tsy ho mora ny làlan-kombana.Ilàna fahamalinana sy fahavononana ary fiaraha-mientan’ ny rehetra mba ho tombontsoan’ ny vahoaka malagasy maro an’isa. Mitaky finoana sy fitiavana izany rehetra izany ary ny fiovan’ ny toe-tsaina mahomby hirosoana amin’ny fahombiazana.

Rand’Al_ CDD Antsiranana