Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  Read more
 • IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  Read more
 • CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  Read more
 • ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  Read more
 • TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA
  TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA


  Read more
 • FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  Read more
 • FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  Read more
 • MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  Read more

MATOAN-DAHATSORATRA

Otrikarena ny omby satria entina hanajana ny tontolon’ny maty no fitaovam-piasana hamokaran’ny velona. Kolontsaina malagasy ivon’ny fampandrosoana maharitra araka ny ahitana azy amin’ny famolahana ny omby. Nisy ny hetsika ombana fanofanana natao tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany izay notanterahana tao Vohipeno. Nivohitra tamin’izany ny tekinika isan-karazany famolahana omby ho enti-mamokatra. Na eo aza ny loza mitatao entin’ny asa ratsin’ny dahalo dia tokony homen-danja ny fanomezana asa ny tanora. Hifantoka amin’ny fiompiana omby mba hitondra fivoarana eo amin’ny tontolon’ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara. Isany mampiavaka ny BIMTT ny fanandratana ny soatoavina malagasy mitodika amin’ny fampivoarana ny tantsaha. Raisina ohatra amin’izany ny andrimaso momba ny fananan-tany. Tsy mianona amin’ny fambolena sy fiompiana eo ambonin’ny tany. Fa mibanjina ihany koa ny harena ankibon’ny tany ao anatiny. Ny omby voafolaka dia azo ampiasaina amin’ny sehatra rehetra mitondra fampandrosoana. Azo ikajiana ny tontolo iainana koa ny omby amin’ny alalan’ny zezika azo avy aminy. Tsiahivina fa mety ho ringana ny fisian’ny omby eto Madagasikara. Maro ny antony mahatonga izany. Fanafihana sesilany atao amin’ny tantsaha mpamokatra mipaka any amin’ny fangalarana an’io harem-pirenena io. Misy ny ezaka ataon’ny tompon’andraikitra isan-tokony eo anivon’ny fanjakana ampian’ny firaisankinan’ny fokonolona eo amin’ny fanarahan-dia. Manginy fotsiny ny fampiasana ny Dina, saingy mbola lavitr’ezaka ny ady amin’ny dahalo ambony latabatra sy ny malaso eny an-kianja. Manampy trotraka an’izany ny doro tanety. Mitondra faisana ny faritra arovana araka ny hita tany Isalo. Soritana fa nomen’Andriamanitra ho fehezin’ny olombelona ny zava-boahary nefa ny mponina isan-toerana no manimba azy. Rariny loatra raha mirongatra ny fiovaovan’ny toetr’andro maneran-tany. Fa indrindra ny eto Madagasikara. Mizaka ny tsy eran’ny aina ny taranaka faramandimby vokatry ny hetraketraka ataon’ny olombelona manoloana fanimbana ny tontolo manodidina ibeazany sy iainany. Vokany, simba ny hakanton’ny zavamanan’aina noho ny fahapotehana sy ny faharavana ateraky ny tsy fisian-drano. Araka izany, entanina ny hery velona rehetra manerana ny nosy hikajy sy hitsimbina ny tontolo iainana. Omen-danja amin’izany ny serasera miompana amin’ny fiovam-pihetsika amam-panao mba hitandrovana ny harena voajanahary tokana aman-tany misy eto Gasikara. Ny fahaizana mitsinjo ny hoavy amin’ny alalan’ny fiarovana ny tontolo iainana no miantoka ny fampandrosoana maharitra hisitrahan’ny malagasy amin’ny fiainan-koaviny rahampitso.

Tantely