Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  FAMPIOFANANA AMIN’NY FAMOLAHANA OMBY
  Read more
 • IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  IRAY AINA POUR LE DEVELOPPEMENT
  Read more
 • CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  CEFOTAM Famoahana ny andiany TSELATRA
  Read more
 • ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  ZAIKA FANILO/FBL/SPAM ANDIANY FAHAROA TAO AMIN’NY FLM AMPITATAFIKA
  Read more
 • TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA
  TSENABEN’NY TANTSAHA FTMTK ANKAZOMIRIOTRA


  Read more
 • FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  FIARAHA-MIENTANA EO AMIN’NY AFAAF SY NY SEFAFI FIHAONANA
  Read more
 • FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  FIHAONAMBE nasionalin’ny FANILO faha III
  Read more
 • MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA
  Read more

MERISON Serge Filoha mitarika ny Réseau FARMADA

Azonao ambara ve ny mombamomba anao?
MERISON  Serge, mpandrindra ny tetikasa «Commerce Equitable » ato amin’ny ONG AVSF Madagasikara, Filoha mitarika ny Réseau FARMADA  nanomboka ny taona 2014. Manambady, manan-janaka 3, monina eto Toamasina Faritra Atsinanana.

Inona ny fikambanana ikatrohanao?
Ny tambajotra FARMADA, rafitra nasionaly mampivondrona ny mpisehatra sy mpikatroka mivantana amin’ny fanofanana sy ny fampiofanana eny amin’ny tontolo ambanivohitra.

Azonao ambara ve ny sehatra mampiavaka anareo amin’ny hafa?
Ny FARMADA  rafitra tambajotra mampifandray sy ny manamora ny fandraisan’anjaran’ny mpisehatra amin’ny FAR eo amin’ny politikam-pamokarana, indrindra ny SNFAR, paikadim-pirenena momba ny famokarana eny amin’ny tontolo ambanivohitra. Misolo tena ny rafitra fototra izy no sady mpandray anjara mavitrika amin’ny fanoloran-kevitra entina manatanteraka izany paikady izany.

Manao ahoana ny fiaraha-miasan’ny BIMTT sy ny FARMADA?
Ny BIMTT dia mpikambana mpanorina ny FARMADA, isan’ny mpisehatra matihanina sy mavitrika amin’ny fanofanana sy ny famokarana fitaovana entina manofana ny mpamokatra.

Manoloana ny fivoaran’ny tekinolojia, inona no azonao ambara momba izany ho  fampivoarana ny tantsaha?
Tsy maintsy miatrika izany isika ary tokony  ho vonona hanova ho tsaratsara kokoa ny drafitra entina mamokatra. Tsy azo ihodivirana mantsy izany manoloana ny fanantontoloana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Noho izany, manana anjara toerana lehibe ny toeram-panofanana na amin’ny fanofanana tanora tantsaha mifehy sy mampiasa ny tekinolojia vaovao.


Inona no antony irosoanareo amin’ny fanandratana ny tontolo ambanivohitra?
Sehatr’asa masina sy tokony homen-daja ny asa famokarana ambanivohitra. Miantoka ny sakafo, mandray olona hiasa maro indrindra ary ianteheran’ny fahavitan-tena ara-tsakafo ho an’ny firenena manontolo. Sehatra famokarana misedra olàna anefa ny fambolena sy ny fiompiana noho ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny fanofanana ho an’ny mpamokatra. Raha mivaha ny olàna eny ambanivohitra (famokarana ampy, fitaovana lavorary, fanofanana mirindra…) dia  hivoatra ny toe-karena satria hitombo ny sakafo ary afaka hanondrana vokatra betsaka any ivelany.

Réseau FARMADA, aiza ho aiza ny fivoarany?
Faritra 10  no misy ny tambajotra izao raha faritra 4  izany ny taona 2014. Mivoatra manaraka ny toetrandro sy ny filàn’ireo mpikamba miisa 84  ao aminy ireo ihany koa ny FARMADA mba ho rafitra mahaleo tena sy miantoka ny fihatsaran’ny kalitao fiofanana ambanivohitra eto Madagasikara.

RJC