Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)

Azonao ambara ve ny mombamomba anao?
Rakotovao Anten’Aina no anarako. Nianatra teny amin’ny sekoly ambaratonga ambony ESSAgro lalam-piofanana agironomia mikasika ny fiompiana.
Nandrindra ny birao manohana ny soritr’asa fambolena sy fiompiana BMS/FAFI ao anatin’ny FLM nanomboka tamin’ny taona 2006 ary lasa Tale nasionaly FAFITO na sampan-draharahan’ny FLM “fambolena sy fiompiana ary tontolo iainana” nanomboka ny taona 2013.

Inona ny fikambanana ikatrohanao?
FAFITO na FAmbolena – FIompiana – TOntolo iainana. Sampan-draharahan’ny FLM misahana ireo sehatra ireo: fambolena, fiompiana ary tontolo iainana.
Azonao ambara ve ny sehatra mampiavaka anareo amin’ny hafa?
Ity no sampan-draharaha irafetan’ireo asan’ny FLM mikasika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ireo. Misy ny tetikasa sy toeram-pampiofanana samihafa. Sehatra mandray anjara amin’ny asa fivoizana ny tekinika eo amin’ny lafiny fambolena sy fiompiana ary indrindra ny asa fikajiana ny tontolo iainana.
Anisan’ny tena mikirakira ny asa fikajiana ny tontolo iainana izahay noho ny fahatsapana ny maha-zava-dehibe ny tokony handraisana anjara amin’izany. Araka izany, nanatanteraka tetikasa mahakasika ny fikajiana ny tontolo iainana maromaro nandritra ny taona maro izahay. Tao anatin’izany ny tetikasa fambolena hazo izay asa mivaingana amin’ny fampitomboana ny hazo maniry efa miharingana ary fitandrovana ihany koa ny nofon-tany. Teo koa ny famokarana biogazy izay fanamaivanana ny fahasahiranan’ny tantsaha eo amin’ny fandaniana ao an-tokatrano sy famporisihina azy ireo hampihena ny fampiasana ny kitay sy saribao. Ary ny fampiasana ny angovo azo havaozina «ethanol»  heverina ho vaha olana ihany koa amin’ny fampiasana ny kitay sy saribao.

Manoloana ny olana ateraky ny delesitazy, inona ny vaha olana maharitra iatrehana an’izany?
Tena olana lehibe eo amin’ny fiainan’ny mponina ny fahatapahan’ny herin’aratra matetika amin’izao fotoana izao. Tsy mifanentana intsony ny fitombon’ny filàna avy amin’ny mponina sy ny fahafaha-manaon’ny mpamokatra angovo. Ny heverina ho vaha olana faran’izay tsotra dia ny fampiasana angovo hafa. Indrindra ny karazana angovo azo havaozina izay tsy manimba ny tontolo iainana ihany koa.

Inona no antony  irosoanareo amin’ny fanandratana ny angovo azo havaozina?
Isika rehetra dia samy mahatsapa ny fiantraikan’ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny fikapana ala.Anisan’ny tena mbola ampiasain’ny malagasy ny kitay sy saribao ho angovo ao an-tokatrano miasa ho an’ny fandrahoana sakafo. Raha ny fahasimbana  misy dia manosika ny tsirairay hitady vaha olana, farafaharatsiny mba hampihenana izany fahasimbana izany. Ary satria manana toerana lehibe eo amin’ny fandrahoana sakafo ao an-tokatrano ny kitay sy saribao, dia anisan’ny fototry ny faharinganan’ny ala ny fampiasana azy. Heverinay fa zava-dehibe raha mitady vaha olana hafa mba hampihenana an’izany.
Ny fampiasana ny angovo azo havaozina dia làlana iray ahafahana mampihena ny fampiasana kitay sy saribao. Ka mety hampihenana ny faharinganan’ny ala izany.  
Takatry ny fahefa-mividin’ny mponina ve ny fatana vokarinareo ampiasaina ny «Ethanol»?
Amin’ny ankapobe ny tena mahakasika ny fahefa-mividin’ny mponina dia ny «ethanol», satria ny fatana dia indray mandeha ihany no mividy azy. Raha tena mahatsapa ny mpanjifa fa zava-dehibe sy ahazoan’izy ireo tombony eo amin’ny lafiny maro samihafa ny fampiasana «ethanol». Heverina fa tsy ho lafo amin’izy ireo ny fividianana ny fatana. Etsy andaniny, ezahina mba ho ambany azon’ny mpanjifa vidiana araka izay azo atao ny fatana. Mba tsy ho vato misakana amin’ny fahavononan’ny isam-batan’olona handray anjara amin’ny fikajiana ny tontolo iainana ny vidiny.

Inona no akora ampiasainareo anamboarana ny angovo azo havaozina?
Amin’ny ankapobeny dia karazana akora roa no heverina ho ampiasaina: ny fary sy ny mangahazo, izay miankina amin’ny toerana misy ny toby famokarana «ethanol». Izany hoe, raha any amin’ny faritra betsaka mangahazo, na faritra mpamokatra io akora io dia ny mangahazo no akora ilaina. Raha any amin’ny faritra maro mpamokatra fary dia fary no kirakiraina.

Inona ny fiantraikan’ny fampiasana io angovo io amin’ny fiarovana ny tontolo iainana?
Fiantraikany telo no andrasana:
Ny fihenan’ny fampiasana ny saribao sy kitay. Ny fihatsaran’ny fahadiovana ao an-tokatrano. Ka hampihena izay mety ho aretina azo avy amin’ny setroka maloto. Ny fitomboan’ny harikarena ao an-tokatrano noho ny fananan’ny ankohonana fotoana kokoa hanaovana asa hafa.


Rjc