Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  Read more
 • Le pouvoir de la cartographie 3D
  Le pouvoir de la cartographie 3D
  Read more
 • RENCONTRE A FARAVOHITRA
  RENCONTRE A FARAVOHITRA
  Read more
 • FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  Read more
 • VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »
  VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »


  Read more
 • FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  Read more
 • VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  Read more
 • Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Read more

VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA

Ny ivon-toerana St Benoît any Fenoarivo atsinanana dia tsy manao ambanin-javatra eo amin’ny fanomezan-danja ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fiarahamonina. Izany no antony isian’ny fiombonamben’ny vehivavy miray hina eo anivon’ny ivon-toerana misy azy ireo. Misy ny fihaonana karakarain’izy ireo amin’izany entina hampianarana ny vehivavy tsirairay amin’iny faritra atsinanana iny. Ho vehivavy tompon’andraikitra amin’ny maha reny ao anatin’ny tokatrano sy mahasahana ny asa fampivoarana no tanjona. Isan’ny mitarika azy ireo amin’izany i Sr Leonardine sady Talen’ny St Benoit rahateo.
Tsy afa-misaraka amin’Andriamanitra ny Kristianina. Ny fomba fiainana ho an’ny tsirairay sy ny fiarahamonina dia manaraka izay ampianarin’ny tenin’Andriamanitra. Koa isan’ny andraisan’ireo fikambanam-behivavy ireo fianarana I Masina Maria renin’I Jesoa Kristy.

Fa inona no antony?
Masina Maria ilay reny mitondra fianarana ho an’ny vehivavy. Izy dia mpanara-maso ny zava-misy. Tahaka ny tamin’ny fampiakaram-bady, dia lany ny divay ka nila hevitra tamin’ny zanany izy. Niasa loha tamin’ny fiatrehana ny zava-nisy amin’ny fiainana na olana. Alaina tahaka avy amin’I Masina Maria ihany koa ny mihaino sy manaja ny tenin’ny zanaka.

Tompon’andraikitra miainga avy ao an-tokatrano
Matetika ny ray aman-dreny dia tsy mifampiresaka amin’ny zanany intsony fa samy variana amin’ny asa. Ary rehefa tonga ao an-tokatrano dia samy gejain’ny tekinolojia isan-karazany ny rehetra. Ilaina anefa ny fiaraha-mikorana amin’ny zanaka. Izany dia mampifandray am-po. Hahay manantona anao ray aman-dreny ny zanaka amin’izay raha toa ka misy olana na koa handray fanapahan-kevitra. Ary zava-dehibe indrindra ny miara-mivavaka ao an-tokatrano. Ary tsy tokony ho hadinoina fa tompon’andraikitra 100% amin’ny fiainan-tokantrano ny ray aman-dreny fa tsy ny mpanampy akory.

Reny tonga fakan-tahaka ho an’ny hafa
Ny fihetsika asehonao, ny fiteny ary ny asa ataonao izay mitondra fandrosoana eo anivon’ny tokatranonao sy eo amin’ny tontolo manodidina anao dia hanaitra ny hafa ka lasa fianarana izay nataonao. Ary notsindrian’ny avy ao amin’ny ivon-toerana St Benoît manokana ihany koa ny famonjen’ny reny miofana ao aminy. Koa ho hitan’ny olona ny fiovana misy eo amin’ny fiainan-tokatrano iray noho ny fiofanana izay azony dia ho liam-mpivoarana ihany koa ny manodidina. Maro manko ny fiofanana omena ny vehivavy manaraka fiofanana toy ny eo amin’ny fambolena, fiompiana, fitantanana sns…
Ho an’ny Ivon-toerana St Benoît, ny reny dia fanoitra lehibe ho an’ny fampandrosoana ny firenena. Ary ny vehivavy dia afaka mandray andraikitra amin’ny sehatra rehetra. Koa entanina ny vehivavy rehetra mba ho tonga saina sy hahatsiaro ho tompon’andraikitra eo amin’ny fanarenana ny firenena misy antsika.


Nbj