Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera

FIOFANANA MAHAKASIKA NY FITANTANANA MOMBA NY ITA SY NY SERASERA

Maro ny zava-misy sy mitranga any amin’ny tantsaha sahanin’ny  ivon-toeram-pikambanana tsirairay eo anivon’ny BIMTT. Matetika anefa  tsy mba ahitàna tahirin-kevitra an-tsolosaina  fa mianona amin’ny mahazatra hatrany. Tena ilaina anefa ny fahaizana mitrandraka sy mifehy ny zava-misy sy ny tranga maro  samihafa  ho an’ ny asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Izany indrindra no nanomezana fiofanana ho entina hifehy ny Fitantanana ny Ita sy ny SErasera na FISE.

Ny hoe FISE
Ny antsoina hoe FISE dia tondrozotra kirakirain’ny fikambanana iray ahafahana  mandamin-javatra, manova, mampiasa, mifehy, miserasera, manely  ny ita,  sy mitantana amin’ny fomba mahomby ny otri-baovao isan-tsokajiny.
Izany hoe, mandravina ny fitantanana ny lahasa sy ny  loharanom-baovao mifamatotra amin’ny ita sy ny serasera ao anatiny sy ivelan’ny fikambanana na orinasa.

Ny antony ilaina ny FISE
Misy ny tranga sy ny vaovao maro samihafa kanefa  tsy voatahiry manaraka ny fenitra takin’ny tekinolojia avo lenta. Eo ihany koa ny olana aterak’izany rehefa miara-miasa amin’ny  mpamatsy vola iraisam-pirenena noho ny tsy fifehezana ny fomba fanangonana ny angon-kevitra. Matetika noho ny tsy fahaizana mifehy  ny FISE dia maivana ny ita azo. Izany anefa dia misy fiantraikany goavana eo amin’ny fiaraha-miasa amin’ny mpiray antoka any ivelany. Avy amin’ny olana sy ny zava-misy iainan’ny tantsaha manko no ahafantarana ny filàna eo amin’ny famatsiam-bola ataon’ny mpiara-miasa any ivelany. Koa ny zava-mitranga sy ny misy rehetra any amin’ny tantsaha sahanin’ny ivon-toerana tsirairay dia tsy tokony handalo ihany fa ilaina ny mitrandraka sy mitahiry azy. Ohatra: maro ankehitriny ny ahi-dratsy na ny aretin’ny voly  miseho izay tsy fantatra anarana. Ka ianjadian’izany avokoa ny fambolena sy fiompian’ny tantsaha. Koa ilaina ny mitrandraka ny zava-misy rehetra momba izany mba hitondrana vahaolana eo amin’ny fomba hamongorana azy. Tsy maintsy atao tahiry an-tsolosaina izy ireny hanamoràna ny fampitana azy ka ahafahan’ny tekinisianina eto an-toerana na any ivelany manao ny fikarohana entina hiady amin’izany.

Fomba fiasa amin’ny alalan’ny fanatanterahana ny FISE
Tsy very ny vaovao rehetra mitranga rehefa mampihatra ny FISE ny ivon-toerana tsirairay. Maro ny vaovao any am-banivohitra any. Tsy tokony hatao ambanin-javatra izay mitranga rehetra. Anisan’izany ny eo amin’ny fambolena sy fiompiana ary ny tranga misy eo amin’ny fiainan’ny tantsaha. Ireny zava-misy rehetra ireny ka tehirizina no atao hoe angon-kevitra na tahiry toro. Ary rehefa arafitra izany ka nodinihina tsara sy voamarina fa mari-pototra  dia manome ny atao hoe vaovao. Koa ampiasaina izany vaovao izany mba hitondra fahalalana ho an’ny mpihaino, ny mpamaky, ny mpijery. Izany dia hitondra fahaiza-manao ho an’ny mpandray ny hafatra izay nampitaina aminy. Ary hanana vaovao mari-pototra sy mavesa-danja tsara amin’izay ny ivon-toeram-pikambanana tsirairay mampihatra izany.

Tsy vita mora anefa izany
Mila mandeha eny ifotony ny tekinisianina mba hahazo sy hanamarina ny zava-misy ary tokony  miaraka amin’ny fakan-tsary pika na fakan-tsary mihetsika. Tahaka ny an’ny CARITAS Antsirabe manko ny vaovao  na ny ita dia miainga avy eny an-tsaha. Misy ny fanantonana mivantana eny amin’ny tantsaha hanamarinana izay vaovao mitranga. Ny olana anefa, izay zava-mitranga eny amin’ny tontolo ambanivohitra dia tsy araka avokoa. Izany no manahirana eo amin’ny fanaovana fampanarahana toetrandro satria tsy araka ny fiovana eny amin’ny sehatra iasana.
Anisan’ny fomba iray entin’ny CARITAS hahazoam-baovao ny fivoriana isaky ny roa volana. Eo ihany koa ny firesahana amin’ny tantsaha rehefa andro tsena  ary amin’ny fotoam-pivavahana.  Toy izao raha hazavaina tsotsotra izany: Ny tantsaha no manome ny vaovao. Ny tekinisianina dia manoratra izany amin’ny fafana na fitaovana andraisany naoty. Ny manampahefana ao an-toerana no manamarina ny vaovao sy milaza ny heviny. Ny raiamandreny ara-bakodrazana no maneho ny fankatoavana na tsia ny angon-kevitra notrandrahana. Ny lehiben’ny tetikasa no misahana ny fikirakirana ny vaovao voangona  sy ny fitantanana ny ita.
Ny tena olana sedrain’ny  ivon-toerana rehetra dia ny fahelan’ny fahatongavan’ny vaovao avy any ifotony. Koa fanontaniana napetraky ny mpivory rehetra ny hoe: Ahoana no hahatonga ny vaovao ho eo ampelatanan’ny mpikirakira ny tahirin-kevitra amin’ny fomba haingana sy tselatra?
Tsy moramora ihany koa ny fakàna ny vaovao satria ilaina ny fankatoavan’ny lehibe mpanapa-kevitra. Mila mahafantatra tsara ny maha zava-dehibe ny lafin’ny serasera ny mpanapa-kevitra iray, izay vao azo irosoana tsara ny FISE. Ary takiana ny fandraisan’anjaran’ny mpiasa rehetra hahatomombana an’izany. Izany no antony nanatanterahina ny fiofanana.  Maro ny mpanapa-kevitra any anivon’ny ivon-toeram-pikambana eo anivon’ny BIMTT no nanaraka ny fiofanana.
Anisan’ny ny olana ho an’ny ivon-toerana fikambanana tsirairay ihany koa ny fanaparitahana ny ita. Ka tolo-kevitra nivohitra tamin’izany ny gazetim-pifandraisana toy ny Tantely, ny tranokalam-pifandraisana, ny tranom-boky sns. Mbola hitohy moa ny fiofanana ary samy hahazo izany fiofanana izany avokoa ny ivontoeram-pikambanana tsirairay eo anivon’ny BIMTT.

Nbj