Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha
  Read more
 • POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  POUR QUE LA TERRE TOURNE PLUS JUSTE : SOUVERAINETE ALIMENTAIRE POUR TOUS REGION VAKINANKARATRA
  Read more
 • Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Fiofanana fanamboarana paompy «BELIER HYDRAULIQUE»
  Read more
 • Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Tetikasa FIFA (Fin à la Faim) any amin’ny faritra Atsimon’ i Madagasikara
  Read more
 • HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO
  HETSIKA FAMPIELEZAN-KAFATRA LEHIBE HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO


  Read more
 • ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  ETHANOL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
  Read more
 • BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  BENEFITS OF RURAL MARKETING FOR PEASANTS
  Read more
 • RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  RAKOTOVAO Anten’Aina Tale Nasionaly FAFITO (FLM)
  Read more

Atrikasa ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha

Nanatanteraka fivoriana mahakasika ny tetikasa «Observatoire» ny BIMTT tao amin’ny Ivon-toerana Arrupe Faravohitra ny 24 Mey lasa teo. Izany dia nampitondraina ny lohateny hoe : «Atrikasa  ikatrohan’ny mpikambana ao anatin’ny kaomity mpandini-draharaha eo anivon’ny BIMTT». Nitarika ny fotoana ny Sekiretera Jeneraly RAJOELISOLO Kotondrajaona. Olona notsongaina avy amin’ny ivon-toerana samihafa misy ifandraisany  amin’ny fananan-tany no nanatrika ity atrikasa ity. Resadresaka momba fiaraha-miasa azo tanterahina no nifampidinihina. Koa anisany naneho ny fahavononany amin’izany ny fikambanan’ny radio tsy miankina eto Madagasikara.
Samy nahatsapa  ny rehetra fa ny fiarovana ny tany  dia mandrisika ny tantsaha eo amin’ny fambolena sy fiompiana ary  ny fampiasam-bola manodidina ny fananantany. Manomboka matahotra sy mikorotan-tsaina manko ny tantsaha ankehitriny manoloana ny fibodoana tany sy ny fakana an-keriny ny taniny. Koa ny tanjon’ity atrikasa ity dia ny hitadiavam-bahaolana  mahakasika an’izany. Avy eo, nampahafantarina ny olona nasaina ny antom-pisian’ny tetikasa «Observatoire». Nidiran’ny Sekiretera Jeneraly voalohany ny fampahafantarana ny BIMTT sy ny mpikambana ao aminy. Manaraka izany, novelabelarina ny mahasahana ny drafitra stratejikan’ny BIMTT. Ary nasiany tsindrim-peo  manonkana ihany koa ny momba ny vinan’ny BIMTT hoe : « Mianatra, miara-mianatra ».
Nifantohana manonkana nandritra ity fatrikasa ity ny fomba entina hamaha ny olan’ny fananan-tany mianjady amin’ny tantsaha eny ambanivohitra. Hisy araka izany ny fanentanana maro samihafa ho tanterahina amin’ny alalan’ny tamba-tserasera sy haino aman-jery mba hananan’ny tantsaha tsirairay ny kara-tany. Ny SIF na Sehatra Iombonana amin’ny Fananan-tany dia nanambara fa efa misy tantara nolalaovina amin’ny radio momba ny fanana-tany afaka alefa avy hatrany. Manomboka eto izany, ny tetikasa « Observatoire » dia hivelatra kokoa eo amin’ny fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa amin’ny hafa.
Harena ny tany, ary mivelona amin’ny fambolena sy famokaraka ny ankamaroan’ny malagasy. Ka tsy maintsy tohanana sy ampiana ireo vondron’olona maro an’isa ireo, satria miantoka ny fampivoarana ny tantsaha mipaka hatrany amin’ny firenena.Ka ny fahavononan’ny mpiara-miombon’antoka amin’ny BIMTT no isan’ny kitro ifaharan’ny fanandratra ny tontolo eny ambanivohitra eo amin’ny fiarovana ny tany. Loharanon-karena: ivelomana, onenana ary hilevenana rahatrizay.


Nbj