Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »

FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »

Ampahafantarina antsika mpamaky hajaina fa manomboka amin’ny laharana faha 95 ny gazetim-pifandraisana Tantely, izay mivoaka ny volana jona 2017.  Ahitana tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny « Agroécologie » na «Fambolena maharitra ».  Vokatry ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny GSDM, Professionnels de l’Agro-écologie (www.gsdm-mg.org ).

Hizara traikefa sy fahaiza-manao, hanentanana sy hisarihana ny saintsika mpamaky tsy ankanavaka mahakasika ny  tekinikam-pambolena mahomby ho an’ny famokarana maharitra no tanjona.  Izany dia anjara biriky manolona ny olana ateraky ny fahasimban’ny tontolo iainana sy fiovaovan’ny toetr’andro.Tsy zovina amintsika tokoa manko ny fahasimban’ny tany fambolena antoky ny fizakan-tena ara-tsakafon’ny malagasy sy fototry ny toe-karem-pirenena. Ilaina ezaka isam-batan’ olona ny hamerenana indray ny hasin’ny famokarana mba haharitra sy ho lovain-jafy.
Lahatsoratra sy sary miaina na « bande déssinée » no entina hanehoana izany ary mikendry ny sokajin’olona rehetra indrindra ny mpisehatra ara-pambolena. Sarihina manokana ihany koa ny mpianatra eny anivon’ny sekoly satria heverina fa manana andraikitra izy ireo amin’ny maha olom-pirenena azy ahafahany miova sy mampita ary manova ny manodidina azy.
Iza moa ny GSDM?
Fikambanana misehatra amin’ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin’ny alalan’ny fanapariahana ny fambolena maharitra manerana ny Nosy. Mpikambana 18 no mandrafitra azy ary samy mivoy ny tekinikam-pambolena mahomby ho an’ny famokarana maharitra . Ankoatra ny asa manavanana azy avy.  
Fikarohana, fizarana andram-pianana sy fampiofanana ary fanapariahana no vaindohan-draharahan’ny GSDM. Iaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny Minisitera eo ambany fiadidin’ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana (MPAE) sy ny mpamatsy vola toy ny AFD (tetikasa PAPAM).

GSDM,RJC