Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  Read more
 • Le pouvoir de la cartographie 3D
  Le pouvoir de la cartographie 3D
  Read more
 • RENCONTRE A FARAVOHITRA
  RENCONTRE A FARAVOHITRA
  Read more
 • FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  Read more
 • VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »
  VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »


  Read more
 • FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  Read more
 • VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  Read more
 • Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Read more

AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA

Tontosa soa aman-tsara  tao amin’ny Santa Patrika Anglikana Andranomena Toliara ny fivoriam-be fanao isan-taon’ny BIMTT sy ny mpikambana eo aminy ho an’ny taona 2017. Izany dia natao ny 13-14 Septambra lasa teo. Toy ny fanao isan-taona dia nisy ny fifankafantarana ho an’ny rehetra. Nirosoana avy eo ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny fotoana. Fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana no natao koa ny FFKM tany Toliara no nanatanteraka izany.
Nanao ny kabary fanokafana ny filohan’ny filankevi-pitantanana eo anivon’ny BIMTT Rp RAZAFINANDRAINA Marie Noel Cyprien Medard s.j ary nilazalaza mahakasika ny asa nisongadina nandritra ny taona.

IMG 5021.jpgW
Ny filohan’ny Filan-kevi-pitantanana
Rp RAZAFINANDRAINA Marie Noel Cyprien Medard s.j nanao ny kabary fanokafana ny fivoriam-be

Voafidy ho mpitantana ny fivoriana izy efatra mianadahy mianaka izay hitan-tsika eo amin’ny sary. Ny mpitantana ny fivoriana dia avy amin’ny ivon-toerana samihafa sy ny fiangonana misy azy avy ao anatin’ny FFKM. Ireo mpitantana ny fivoriana ireo no niandraikitra ny fandaharam-potoana rehetra.

IMG 5049.jpgW

Izy efatra mianadahy mianaka nitantana ny fivoriam-be. Havia mian-kavanana:
Noelson(SEFAFI Vohipeno), Jean Pierre (SAF Melaky), Faly (CFP Bevalala), Bako (Tombontsoa)

Nisy ny tatitra nataon’ny Sekretera  Jeneralin’ny BIMTT RAJOELISOLO Kotondrajaona mahakasika ny asa vita. Nisongadina tamin’izany ny Vina “Mianatra miara-mianatra mba hanorenana fiaraha-monina vaovao”. Fiofanana momba ny fiompiana toy ny famolahana omby. Maro ny tantsoroka vita momba ny fanamboarana saritany mivohitra izay nahitam-bokany taty aoriana. Vokatry ny fanaovana saritany mivohitra toy ny tao Fenoarivo Atsinanana no nahafahana nanao dina mahakasika ny fitantanana ny harena an-dranomasina. Ny tatitra nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny BIMTT dia nankatoavin’ny mpivory rehetra.

IMG 5086.jpgW
Ny Sekretera Jeneralin’ny BIMTT
RAJOELISOLO Kotondrajaona nanao ny tatitry ny asa vita nandritry ny taona

Nandritra ity fivoriam-be tany Toliara ity dia nisy ny famelabelarana mahakasika ny fananan-tany izay olana goavana eto Madagasikara. Atoa Gérard Lalaina RASAMIMANANA  avy ao amin’ny CCRF (Cellule de Coordination de la Réforme Foncier) no nanatanteraka izany. Nohazavainy ny mahakasika ny « Programme National Foncier » 2016-2020. Amin’izao fotoana izao dia maro ny tsy mahafantatra mahakasika ny zony momba ny fananantany. Izany lalàna izany dia maro no mampiasa azy ho fanambakana ny hafa ho an’izay nandia fianarana momba izany. Narahina fanontaniana miendrika ady hevitra ity resaka mahakasika ny fananan-tany ity. Hita fa maro amin’ny tantsaha sahanin’ny mpikambana eo anivon’ny BIMTT no misedra olana eo amin’ny fananan-tany. Izany indrindra no nahatonga ny tetikasa andrimaso natsangana ao amin’ny BIMTT.

Misarika ny sain’ny maro ny “Cartographie”
Tena zava-dehibe ny “cartographie”. Izy io mantsy mampiasa sarin-tany sy fampahafantarana ny misy ahafahana manao famakafakana. Izany dia azo entina miasa ary hahazoana mandray fanapahan-kevitra avy hatrany. Koa nampahafantarina ny mpikambana ny fomba fiasa sy  ny tombontsoa avy amin’ny fampiasana izany “cartographie”  izany. Nisy ny fampirantiana ny sarin-tany efa vita. Toy ny ao amin’ny faritra Vakinakaratra, Amoron’I Mania. Ny tena nanaitra ny rehetra dia afaka hita avy amin’ity “cartographie” ity ihany koa ny faritra misy ny harena ankibon’ny tany ao amin’ny faritra misy azy. Koa anisan’ny fanontaniana nisongadina napetraky ny mpikambana ny hoe: “Manana fahafahana ve ny tantsaha hitrandraka ny harena ao ambanin’ny tany?”
Nandritra ny fivoriam-be ity ihany koa no nampahafantarana ny mpikambana eo anivon’ny BIMTT ny fisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny FORMAPROD. Hisy amin’ny mpikambana eo anivon’ny BIMTT no hahazo famatsiana eo amin’ny fampiofanana hanatsarana ny famokarana sy ny vola miditra. Izany dia tafiditra ao anatin’ny paikadim-pirenena eo amin’ny fanomanana ny tanora ho lasa mpamokatra  sy hahay hitantana.
Tao anatin’izany rehetra izany dia toa vetivety dia tapitra ny roa andro nanaovana ny fivoriam-be. Kanefa noho ny fiofanana maro samihafa eo anivon’ny BIMTT dia afaka mianatra, miara-mianatra hatrany ny mpikambana eo aminy.


Nbj