Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • MATOAN-DAHATSORATRA
  MATOAN-DAHATSORATRA
  Read more
 • AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  AKON’NY FIVORIAM-BEN’NY BIMTT NATAO TANY TOLIARA
  Read more
 • Le pouvoir de la cartographie 3D
  Le pouvoir de la cartographie 3D
  Read more
 • RENCONTRE A FARAVOHITRA
  RENCONTRE A FARAVOHITRA
  Read more
 • FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  FANOKANANA MPANOLOTENA AN-TSITRAPO (MAFA) ATO ANATIN’NY SYNODAM-PARITANY MANAKARA
  Read more
 • VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »
  VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »


  Read more
 • FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  FANADIHADIANA NATAO TAMIN’ATOA RAZAFINDRABE Rovatiana
  Read more
 • VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  VEHIVAVY TOMPON’ANDRAIKITRA AMIN’NY SEHATRA REHETRA
  Read more
 • Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Taratra Rakotomamonjy Directrice générale adjointe de l’ONG Vozama
  Read more

VAHA OLANA SY VELON-TENA MANDALA NY TONTOLO IAINANA NY « IMPLUVIUM »

Anisan’ny mandalo fotoan-tsarotra isan-taona ny faritra Atsimon’i Madagasikara noho ny tsy fahampian’ny orana any amin’iny toerana iny. Araka ny nambaran’ny USAID , efa nanomboka tamin’ny taona 2013 no efa nianjadian’ny haintany lavareny isan-taona ny faritra atsimo. Faritra azo lazaina ho faritra faran’izay mahantra rahateo.  Vokatry ny toe-tany maina sy ny fahavitsian’ny rotsakorana amin’io faritra io dia tandindomin-doza mandrakariva ny faritra. Ka miankina tanteraka amin’ny fisian’ny orana ny fiainan’ny mponina ao noho ny asa fivelomany mifototra amin’ny fambolena sy fiompiana. Ny fiantraikan’io ihany koa dia ny tsy fahafahan’ny mponina mahazo ny sakafo tandrify sy ara-pahasalamana ho azy ireo, noho ny tsy fisiana na fahampian’ny vokatra miakatra. Etsy andaniny, ny haintany midika tsy fahampian’ny rano ampiasaina na ho an’ny famokarana na ho an’ny ao an-tokatrano dia miteraka fitomboan’ny aretina mpahazo ny zaza madinika. Antony : noho ny loto sy ny tsy fahampian-drano ho sotroina, ary miteraka fantiantoka betsaka eo amin’ny famokarana ihany koa.
Maro ny fikarohana izay natao mba ho fitadiavana vahaolana amin’ny fahafahana mampiasa rano, ary anisan’izany ny fanaovana ny antsoina hoe : “impluvium”.
Ny « impluvium » dia karazana koveta na lavaka atao eo ambonin’ny tany mitongilana mba hanangona ny rano sy hametrahana azy ao anatin’ny lavaka fitehirizana iray. Natao indrindra hanangonana ny ranon’orana ny « impluvium » mba hahafahana mampiasa io ranon’orana io avy eo. Ho an’ny toerana izay tena vitsy rotsak’orana ny ikendrena azy ary ny fanangonana ranon’orana nandritra ny fotoana fohy amin’ny alalan’ity fomba ity dia ahafahan’ireo nanao azy mampiasa rano mandritra ny fotoana elaela mandrapaharitran’ny rano izay voaangona.
Vita tanana ary tsy mila fitaovana lehibe sy lafo ny fananganana ny “impluvium”. Azo atambatra amin’ny fambolena hafa toy ny fambolena hazo ny fanaovana azy izay mety hahazo tombony amin’ny hamandoana  ateraky ny fisian’io “impluvium”io.
Tsy tena vaha olana amin’ny haintany ny fanangonana ny ranon’orana fa tekinika tsotra kosa ihany izay afaka mamaha amin’ny ampahany ny tsy fahampian-drano, izay hanana fiantraikany:
eo amin’ny lafiny fikajiana ny tontolo iainana noho ny fiasany izay miaro ny nofon-tany tsy ho kahon’ny riaka,
eo amin’ny lafiny sosialy satria dia hiteraka asa  ho an’ izay manangana azy ny fisiany,
ary eo amin’ny lafiny famokarana satria ahafahana mamboly hazo manodidina izay hahazo tombony amin’ny hamandoana avy amin’izany fitehirizan-drano izany.

Ho an’ny mponina any amin’ny faritra atsimo manokana (faritra Ambovombe), efa lasa fahazarana ho an’ izay afaka manao izany ny fananganana“ impluvium”. Io dia miantoka ny rano ampiasain’izy ireo mandritra ny fotoana elaela arakaraka ny fisian’ny orana ka mety mahafeno ny fitehirizana. Etsy ankilany, dia lasa fidiram-bola ho azy ireo ny fananany “impluvium” satria dia tonga mividy rano amin’ireo izay manana “ impluvium” ny mponina eo amin’ny manodidina.
Araka izany, anisan’ny vokatra iray azo tsapain-tanana amin’ny fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina sy ny fikajiana ny tontolo iainana ny fananganana ny “impluvium” any amin’ny faritra maina. Nitondra fanatsarana teo amin’ny fiainan’ny mponina io tekinika io noho ny fisian’ny rano azo ampiasaina mandritra ny fotoana elaela na dia ao anatin’ny vanim-potoana haintany aza. Nampitombo ny farim-piainan’ny tantsaha mpamokatra ihany koa. Satria nahafahan’izy ireo mamokatra na dia maina aza ny andro ary nivarotra ny rano amin’ny mponina manodidina azy. Farany, fomba iray nentina nikajy ny tontolo iainana ny fananganana“ impluvium”noho ny fiarovany ny nofontany sy ny fanatsarana ny fanirin’ny hazo izay volena manodidina azy.


RAKOTOVAO Antenaina