Get Adobe Flash player
 • Diapo Photo
 • Diapo Photo2
 • Diapo Photo3
 • Diapo Photo4
 • Diapo Photo5
 • Diapo Photo6
 • Diapo Photo7

Actualités

 • TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  TENIN’ NY FILOHAN’NY FILAN-KEVI-PITANTANA
  Read more
 • FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  FAMBOLENA MAHARITRA « AGROECOLOGIE »
  Read more
 • Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Fiofanana mahakasika ny fitantanana momba ny ita sy ny serasera
  Read more
 • Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Atrikasa momba ny tetikasa «OBSERVATOIRE»
  Read more
 • Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Fampiofanana momba ny fananantany aty amin’ny tapany Avaratry ny Nosy
  Read more
 • FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO
  FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO


  Read more
 • EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  EFA LIANA AMIN’NY VOLY VARY SRI NY FIRENENA AFRIKANINA SASANY
  Read more
 • NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  NY FIRONGATRY NY TAZOMOKA TAORIAN’ NY RIVO-DOZA
  Read more
 • RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  RAMAMPIANDRA Christian Jonah Jean Daniel Talen’ ny Asa Fampandrosoana ny faritra Afovoany (AFAAF)
  Read more

FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY HO AN’ NY RANO

Taorian’ny fahazoan’ny Kaominina ambanivohitra Ambohiborona rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana, tamin’ny alalan’ny famatsiam-bolan’ ny WaterAid sy ny fiaraha-miombon’ antoka tamin’ ny  SAF/FJKM Antsirabe dia nisafidy kaominina iray izy ireo sy ny Komitim-paritra Diorano-WASH (Comité Régional Diorano WASH/CRDW) Vakinankaratra nanatanterahana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny rano. Voakasika izany ny Kaominina Ambanivohitra Ambohiborona, distrika Faratsiho, ny 25 martsa 2017 lasa teo.

« Fahaiza-mitantana ny rano avy nampiasaina, mitsinjo ny tontolo tsara ho an’ ny taranaka fara man-dimby », no lohahevitra novoizina nandritra ny fankalazana, sy hatao tarigetra amin’ ity taona vaovao ity. Izany dia fiaraha-miasa teo anivon’ ny  CRDW Vakinankaratra sy ny SAF/FJKM Antsirabe.

Vao tsy ela izay no notanterahina ny fandraisana sy fanokanana ny fotodrafitrasa vita tao amin’ny fokontany 4 tao amin’ny Kaominina Ambohiborona ny volana febroary lasa teo. Ka fiaraha-mientana sy hafaliana indray no nanatanterahana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny rano.

Anisan’ny tanàna  lavitry ny fahazoan-drano fisotro madio raha ny fokontany 11 ao amin’ny Kaominina Ambohiborona talohan’ny firotsahan’ny tetikasa niarahan’ny WaterAid sy ny  SAF/FJKM Antsirabe.  Tamin’izany no nahafahana nanangana foto-drafitr’asa rano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Sekoly 7 sy tobim-pahasalamana 1 no nahazo foto-drafitr’asa toy  ny kabone ara-pahasalamana, trano fidiovana, toeram-panasana tanana. Ankoatra izany ny paompy  36  sy kioska 2 teny anivon’ny fokontany Antsonjorano, Betsizaraina, Ambavahady, ary Analamiantona, nandritra ny taom-piasana  2016 – 2017.

Na dia dingana lehibe vita aza izany, dia azo lazaina ho ampahany ihany satria dia fantatra fa olona an-tapitrisany maro maneran-tany no mbola tsy misitraka ny rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana izany. Kanefa, raha ny tatitra iraisam-pirenena navoakan’ny firenena mikambana momba ny rano tamin’ny taona 2016  dia: ny 3/4 na  78%  ny asa misy maneran-tany dia saiky mifototra amin’ny rano avokoa. Midika izany fa fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny rano. Mbola fanamby lehibe hapetraka araka izany ny fampahazoana ny rano fisotro madio ho an’ny tsirairay raha ny eto Madagasikara no asian-teny. Ny tarehimarika navoakan’ny ministeran’ny rano, fanadiovana sy fidiovana dia maneho fa ny  43% ny malagasy ihany no afaka misitraka rano fisotro madio. Misy fahasamihafana be izany tarehimarika izany raha ho an’ny isam-paritra satria raha ny any amin’ny faritra atsimo atsinanana dia tsy misy afa-tsy ny  9%  ny mponina ihany no mahazo rano fisotro madio, 15%,  ho an’ny faritra Melaky , 47%  ho an’ny faritra Vakinakaratra, raha 74% ho an’ Analamanga.  Raha ny dingana vita tao anatin’ny taona voalohany niasana dia 15,69% ny mponina ao amin’ny kaomnina Ambohiborona no efa mahazo rano fisotro madio, raha toa ka 0% izany talohan’ny tetikasa.
Ny foto-drafitr’asa natao dia nomena tanteraka hiandraiketan’ny kaominina ka nisy ny famindram-pitantanana teo amin’ireo mpisitraka ny rano fisotro madio (Fikambanan’ny mpampiasa rano/ Association des usagers de l’eau - AUE) sy ny Kaominina. Ka narahana fanaovan-tsonia nandritra ny herinandron’ny fankalazana. Nanome toky ny mpahazo tombontsoa fa hanaja, hikarakara sy hikolokolo ny foto-drafitr’asa tena sarobidy tokoa ho azy ireo.

An-jatony maro ny mpisitraka ny rano fisotro madio tonga nanatrika ny fotoam-pankalazana ny  25  martsa  2017. Natrehin’ny olom-panjakana isan’ ambaratongany avy amin’ny kaominina Ambohiborona, distrika Faratsiho ary faritra Vakinankaratra. Nanamarika izany ihany koa ny fifaninana tononkalo sy vakodrazana  nandraisan’ ny sekoly maro anjara. Ka notolorana fankasitrahana tamin’ izany izay hita fa mendrika teo amin’ny sekoly ambaratonga fototra, ny ambaratonga voalohany sy ny ambaratonga faharoa ary ireo tarika mpanao vakodrazana.

Ezaka nahavitana dingana lehibe no natao, fa mbola maro ny asa sy ny tan-tsoroka hatrehina ho amin’ny taom-piasana vaovao eo anivon’ ny fokontany 4 hafa. Hitohy hatrany araka izany ny fiaraha-miombon’ antoky ny WaterAid sy ny SAF/FJKM Antsirabe amin’ny tetikasa fampidiran-drano fisotro madio, fanadiovana sy fidiovana. Izany no atao dia ny hahatanteraka ilay tarigetran’ ny SAF/FJKM manao hoe: “Miasa hanandratra ny maha-olona”.


Nombàna RAKOTOELSON